• komunitní centrum •

stodola

horreum

Stavební úpravy havarijního stavu

I. etapa statické zajištění krovu