• komunitní centrum •

stodola

horreum

jak to vidí děti

Od počátku vzniku spolku jsme začali spolupracovat se ZŠ Velký Ořechov. Věříme, že jednou budou její žáci, místní děti, pokračovat v naší spolkové činnosti, a proto jsme se jich zeptali, jak by si ony představovaly využití prostoru stodoly a jaký mají pohled na její rekonstrukci. Žáci 6. až 8. třídy na základě svých dojmů z návštěvy stodoly nám poslali své obrázky a nápady. Část z nich jsme vložili do galerie.

Dostali jsme mnoho podnětných návrhů, které jistě zařadíme do našich plánů na zvelebení stodoly.