• komunitní centrum •

stodola

horreum

Televizní pořad PRIMA Česko – reportáž o ořechovské stodole – začátek zhruba v čase 8 min 20 vteřin.

Reportáž na webu televize PRIMA