• komunitní centrum •

stodola

horreum

vnější pohled

Rozměrná stodola je  obdélného půdorysu o rozměrech 30,6 m x 9 m; její zdivo je budováno z pečlivě vrstveného, kamenného, lomového zdiva s příměsí cihel. Stodola je průjezdní, v osách delších průčelí jsou situována rozměrná vrata v obdélných otvorech.

V minulosti byla k jedné ze  stěn stodoly přihrnuta hlína se sutí z pobořených hospodářských stavení, přistavěn přístřešek pro vodárnu  a zazděn jeden ze vchodů.