• komunitní centrum •

stodola

horreum

◦ stodola horreum ◦ komunitní centrum ◦ stodola horreum ◦ komunitní centrum ◦ stodola horreum

stodola

horreum

Stodola Horreum z.s  – společenství nadšenců s motivací zachránit a obnovit  historickou  budovu farní stodoly ve Velkém Ořechově.  Naším cílem je  postupně  z ní vytvořit místo pro setkávání , místo pro  aktivity dětí , místo pro odpočinek

Budova farní stodoly se nachází v obci Velký Ořechov , v západní části národopisné oblasti Luhačovské Zálesí ve Zlínském kraji. Rozložení obce na návrší v nadmořské výšce 377 m dává  překrásné výhledy směrem k Chřibům „Buchlovským horám“ i k Bílým Karpatům. Dominantou obce je monumentální barokní farní kostel sv. Václava z počátku 18. století, nesoucí rukopis D. Martinelliho.

Obec patří k nejstarším daného regionu, první písemná zmínka o osadě Orechouem  je z roku 1141. Farnost se na Velkém Ořechově připomíná poprvé už kolem roku 1380. Fara byla v obci již koncem 14. století, zanikla však za husitských válek. Téměř nic nevíme ani o původním kostele stojícím na místě současného , historicky se uvádí r. 1389, koncem 14. století však vyhořel.

Historii stavby samotné farní stodoly se nám zatím nepodařilo dohledat. Jak uvádí farní kronika: „kostel, faru a celou naši obec postihla v roce 1791 velmi významná pohroma. Dne 14. srpna toho roku vypukl v samotném sousedství fary hrozný požár, který nejen faru zmenšil, ale i škola, kostel a téměř celá osada lehla popelem. Všechny knihy a dokumenty byly spáleny na faře a způsobily značné škody naší historii“

Dendrochronologický průzkum dřeva krovů určil jejich stáří na roky 1785 až 1792, ale vezmeme-li v úvahu požár z roku 1791, je možné, že naši předkové toto dřevo používali pouze na opravu střechy zničené požárem, ale samotná převážně kamenná stavba, může být nepoměrně starší.

Přijde čas zpochybnit minulost, nyní musíme zajistit budoucnost. Věříme, že pokud se spojí nadšenci ze sedmi obcí farnosti – Velký Ořechov, Částkov, Hřivínův Újezd, Doubravy, Dobrkovice, Kelníky a Kaňovice, musíme v záchraně a obnově uspět.

 

„Farní stodola ve Velkém Ořechově patří k největším objektům svého druhu – a to nejenom ve Zlínském kraji. Objekt je vystavěn velmi pečlivě (skladba zdiva, opracování trámů,…) s nadstandardními stavebními prvky (cihelné tvarovky v římsách). K hodnotě stodoly rovněž přispívá její datace a zachování bez pozdějších rušivých prvků.“

vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Číslo účtu veřejné sbírky pro záchranu a obnovu historické farní stodoly ve Velkém Ořechově: 

17851717/0300

Předem děkujeme za pomoc.

Sbírka je řádně oznámena Odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu Zlínského kraje s účelem:

„Záchrana a obnova historické farní stodoly ve Velkém Ořechově, vybudování komunitního centra a jeho provozní náklady“

  • č.j. KUZL 81137/2022
  • sp. zn.: KUSP 80870/2022 PŽÚ

Objekt se nachází v soukromé zahradě a z důvodu bezpečnosti není v současné době  přístupný. V případě zájmu o prohlídku nás prosím kontaktujte. Domluvíme se na individuální komentované prohlídce.

Rozměrná stodola je  obdélného půdorysu o rozměrech 30,6 m x 9 m; její zdivo je budováno z pečlivě vrstveného, kamenného, lomového zdiva s příměsí cihel. Stodola je průjezdní, v osách delších průčelí jsou situována rozměrná vrata v obdélných otvorech.
Zdivo stodoly je v pravidelných rozestupech prolomeno vysokými, úzkými větracími otvory s cihelnými špaletami.
Fasády stodoly jsou završeny průběžnou, profilovanou korunní římsou, sestavenou z cihel a cihelných tvarovek (s výžlabky a oblouny).
Nad krátkými čely stodoly se nacházejí cihelné štíty lichoběžníkového tvaru, jejichž plocha je rovněž rámována profilovanou římsou stejné konstrukce, jako římsa korunní.
Střecha stodoly je sedlová s polovalbami nad štíty. Střecha je pokryta historickou pálenou taškou – bobrovkou.
Krov střechy je hambálkový se stojatými stolicemi a vzpěrami, zhotoven je z dubových, ručně opracovaných trámů, spojovaných kolíky a tesařskými spoji (datace 1785 – 1792).

Napsali o nás:

Podporují nás: